© Advocaat De Zutter
site by MOQO

Advocaat
Kris De Zutter

Kris De Zutter

Meester DE ZUTTER is sedert 1979 aan de balie en beschikt als advocaat over een ruim 30-jarige ervaring. Als generalist behoudt hij overzicht over het ganse recht, hoewel hij zich met de jaren heeft bekwaamd in bepaalde onderdelen ervan. Een éénmanskantoor biedt de klant de zekerheid dat zijn zaak wordt behandeld door de advocaat die hij heeft gekozen. Een persoonlijk contact met de cliënt en beschikbaarheid van de advocaat staan daarbij centraal. Wat niet belet dat in sommige grotere zaken met andere gespecialiseerde partners wordt samengewerkt.

Er wordt ook samengewerkt met buitenlandse advocaten (vaste correspondenten) indien de procedures (vooral factuurinvorderingen) ginds moeten worden gevoerd. Indien mogelijk wordt gestreefd naar een minnelijk onderhandelde oplossing van het geschil. Procedures worden afgeraden indien zij proces-economisch niet te verantwoorden zijn. Wie procedeert voor een koe, steekt een paard toe!